Республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернігівська область
Чернівецька область

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wxzrjrfi/public_html/oc-content/themes/beta/nav-menu.php on line 154

Договір оферта

Цей документ є пропозицією (оферта) інтернет ресурсу vpluse.com.ua (адреса в мережі інтернет https://vpluse.com.ua/), іменоване в подальшому «vpluse.com.ua» укласти з будь-якою особою, яка відгукнеться, угоду про надання платних послуг (далі - Угода) на умовах зазначених нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом Угоди є оплатне надання https://vpluse.com.ua/ (далі - Сайт), продавцеві послуг з просування оголошення на сайті.

1.2. Надання послуг користувачеві направлено на те, щоб зробити оголошення продавця більш помітним для інших користувачів, перш за все для потенційних покупців товарів або послуг.

1.3. Невід'ємною частиною цієї угоди є угода, розміщене в мережі «Інтернет» за адресою: https://vpluse.com.ua/terms в розділі «угода» вказана угода користувача є обов'язковим і підлягає виконанню обома сторонами цієї Угоди.


2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги за цим договором виявляються на сайті https://vpluse.com.ua/ шляхом їх замовлення через Особистий кабінет користувача. Для того, щоб управляти розміщенням і просуванням оголошень за допомогою Особистого кабінету, Користувач повинен пройти процес реєстрації на сайті в мережі «Інтернет», розташованому за адресою: https://vpluse.com.ua/user/register вибравши потрібну категорію. Реєстрація являє собою сукупність дій користувача, що включають надання облікових даних та іншої інформації, здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми.

2.2. Просування оголошення здійснюється шляхом вибору Продавцем на Сайті певного виду послуг:

  - послуга «Преміум»

  - послуга «Підняти в ТОП»

  - послуга «Виділити кольором»

  - послуга «Бонусний пакет»

  - послуга «Бізнес-група»

  - послуга «Бізнес-профіль»

Доступні для продавця види послуг, а також їх опис, вартість, умови та порядок їх надання містяться в мережі «Інтернет» за адресою: https://vpluse.com.ua/uk/opay

2.3. Умовою надання послуг за цією Угодою є внесення Продавцем передоплати в розмірі 100% в порядку, встановленому в розділі 3 цієї Угоди.

2.4. Виконання послуги vpluse.com.ua здійснює шляхом особистої або автоматичної активації послуги щодо обраного Продавцем Оголошення в порядку, зазначеному в описі послуг.

2.5. У разі, якщо протягом п'яти календарних днів Адміністратор не отримає від користувача мотивовані претензії з надання послуг за цією Угодою, послуги вважаються наданими vpluse.com.ua належним чином.

2.6. У разі отримання vpluse.com.ua від користувача мотивованих заперечень за якістю (або інших параметрів) наданих додаткових (платних) послуг, vpluse.com.ua вправі надати Користувачеві додаткові послуги, пов'язані з додатковим розміщенням і / або просуванням оголошень продавця.


3. РОЗРАХУНКИ

3.1. Вартість послуг щодо Угоди визначається vpluse.com.ua в односторонньому порядку і вказується на Сайті.

3.2. Послуги щодо Угоди надаються Продавцю на умовах попередньої оплати: Користувач робить авансовий платіж в розмірі 100% від загальної вартості замовлених послуг.

3.3. Розрахунки між Сторонами здійснюються через електронну платіжну систему. За угодою сторін розрахунки можуть здійснюватися будь-яким іншим способом, що не були заборонені чинним законодавством України.

3.4. Зобов'язання vpluse.com.ua по оплаті послуг за Угодою вважаються виконаними в момент зарахування грошових коштів на рахунок vpluse.com.ua в платіжній системі. Зараховані кошти автоматично відображаються в Особистому кабінеті продавця.

3.5. У тому випадку, якщо Продавець заплатив за просування Оголошення і просування було застосовано до Оголошенню, а дане оголошення не минуло модерацію, було заблоковано або відхилено в порядку Правил користування (зазначеного в пункті 3.25 цієї Угоди) послуга вважається наданою і оплаченої, щодо Угоди кошти Продавцю не повертаються.

3.6. Грошові кошти невикористання (Не витрачені) на будь-які послуги в акаунті (Особистий кабінет) Продавцеві не виводяться і поверненню не підлягають. При цьому гарантоване зберігання балансу (залишку невитрачених коштів) на акаунті зберігається протягом усього часу існування аккаунта користувача.


4. РОЗІРВАННЯ УГОДИ

Угода може бути розірвана:

  - За згодою Сторін в будь-який час.

  - З ініціативи однієї із Сторін у разі порушення іншою стороною умов Угоди за умови письмового повідомлення іншої Сторони за адресою електронної пошти адміністрації сайту, зазначеному на Сайті (контакти, зворотний зв'язок), а Продавцем в своєму Особистому кабінеті.


  5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРОБНОЇ СИЛИ

  5.1. Сторони звільняються від відповідальності друг перед другом за часткове або повне невиконання зобов'язань за Угодою у випадках, встановлених законодавством, зокрема, при виникненні обставин непереборної сили (форс-мажорних), тобто надзвичайних і невідворотних в момент настання терміну виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

  5.2. До вищевказаних (форс-мажорних) обставин належать такі події: стихійні лиха природного характеру (землетруси, повені, пожежі, снігові замети тощо), страйки, диверсії, заборонні і обмежувальні заходи органів державної влади, а також інші, визнані судом.

  5.3. Про настання обставин непереборної сили Сторони повідомляють одна одну протягом 10 днів з моменту їх виникнення. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути документально засвідчено повноважними на те органами державної влади. Засвідчений документ додається до письмового повідомлення, яке направляється на адресу електронної пошти, зазначеної Видавцем в Особистому кабінеті. При відсутності повідомлення (так само як і при простроченні повідомлення), що свідчить документ, сторона набуває, має право не брати до уваги наступ форс-мажорних обставин за умови пред'явлення претензій (позовів) до іншої Сторони, в зв'язку з неналежним виконанням умов договору.

  5.4. При цьому термін виконання зобов'язань за Угодою, за відсутності заперечень з іншого боку, може бути перенесений на термін дії обставин непереборної сили, але не більше 2-х місяців.


  6. ЗМІНА УГОДИ

  6.1. vpluse.com.ua має право в односторонньому порядку в будь-який момент внести зміни в умови цієї Угоди.

  6.2. Нова редакція Угоди вступає в силу і починає діяти з моменту розміщення Угоди або змін до нього в мережі «Інтернет» за адресою: https://vpluse.com.ua/terms, якщо інше не передбачено в новій редакції Угоди або не вказано додатково при його розміщенні за названою адресою.

  6.3. Користувач вважається поінформованим про зміну Угоди з моменту розміщення в мережі «Інтернет» нової редакції Угоди або змін до нього в порядку, зазначеному в пункті 6.2 Угоди.


  7. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  7.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

  7.2. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути за цією Угодою та/або в зв'язку з його виконанням, вирішуються в претензійному порядку.

  7.3. У разі недосягнення згоди в претензійному порядку, спір підлягає вирішенню в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.


  8. ІНШІ УМОВИ

  8.1. vpluse.com.ua не гарантує відсутності помилок і збоїв при розміщенні, і просуванні оголошень, в тому числі про роботу програмного забезпечення. При цьому vpluse.com.ua зобов'язується вживати всіх залежних від нього зусилля для усунення виникаючих збоїв і помилок, що виникають при роботі Оголошення, залежно від обставин, що залежать від vpluse.com.ua.

  8.2. vpluse.com.ua має право тимчасово припинити надання продавцю послуг щодо Угоди з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин.

  8.3. vpluse.com.ua має право призупинити надання послуг щодо Угоди та/або достроково відмовитися від виконання Угоди в односторонньому позасудовому порядку шляхом повідомлення продавця у випадках порушення останнім зобов'язань та/або гарантій, прийнятих відповідно до Угоди.

  8.4. Угода вважається укладеною з моменту акцепту оферти Продавцем і діє протягом 1 року.


  9. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І ВИСНОВОК УГОДИ

  9.1. Продавець виробляє Акцепт оферти при проходженні процедури реєстрації в порядку, передбаченому в п. 2.1 Угоди.

  9.2. Акцепт повинен бути повним і беззастережним.

  9.3. Угода про надання платних послуг, що укладається між vpluse.com.ua і Продавцем, є публічним договором приєднання.


  10. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

  10.1. vpluse.com.ua вправі в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і/або відкликати Оферту.

Потрібно більше інформації?

Напишіть нам для більш докладної інформації

Наверх